Declaration of Performance (DoP)

Via dit platform bieden we je de prestatieverklaringen aan van onze CE-gemarkeerde producten. Deze documenten bevatten informatie over de belangrijkste prestaties van de producten en het beoogde gebruik ervan.

Deze prestatieverklaringen vormen het bewijs dat deze CE-gemarkeerde producten, bij introductie op de markt en bij verdere distributie, voldoen aan de prestaties die voor de specifieke toepassing ervan worden verlangd.

Download ons CE certificaat.


Sur cette plateforme, nous vous proposons les déclarations de performance de nos produits marqués CE. Ces documents contiennent des informations sur les principales performances des produits et leur utilisation prévue.

Ces déclarations de performance sont la preuve que ces produits marqués CE, lorsqu'ils sont lancés sur le marché et distribués ultérieurement, atteignent les performances requises pour leur application spécifique.

Téléchargez notre certificat CE.


Vragen / Questions ?

Neem contact op met onze Compliance Coördinator:
Contactez notre Coordinateur de Conformité :

tine.defrancq@cras.be